Báo cáo tổng quan doanh nghiệp ngành logistics trên thị trường Việt Nam và triển vọng 2021

0
1622
Triển vọng Logistics Việt Nam 2021

Báo cáo tổng quan doanh nghiệp ngành logistics trên thị trường Việt Nam và triển vọng 2021

Dịch vụ logistics được đánh giá là một trong những lĩnh vực nhiều có tiềm năng lớn và khả năng bứt phá mạnh nhất tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn và quá trình dịch chuyển, tái cơ cấu các chuỗi cung ứng quốc tế đang diễn ra ngày càng rõ nét. 

Các doanh nghiệp tiêu biểu trong từng nhóm dịch vụ. Đánh giá triển vọng, thách thức và một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực trong thời gian tới. 

Báo cáo của MarketWatch công bố tháng 4/2021 nhận định thị trường logistics Việt Nam (trong đó tỷ trọng lớn nhất là vận tải và kho bãi) dự kiến sẽ đạt giá trị thị trường …. tỷ USD vào năm 2023.

Các doanh nghiệp trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty nước ngoài. Mặc dù các công ty logistics nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp về số lượng nhưng các công ty này thường dẫn đầu về doanh thu

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang sôi động hơn trong thời gian gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cùng với xu hướng dịch chuyển  hoặc mở rộng sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Các doanh nghiệp logistics Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và những yêu cầu cấp thiết về đổi mới.

Các nội dung đáng lưu ý trong Báo cáo:

  • Đánh giá tình hình các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics vận tải, kho bãi
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu kho bãi (chia theo loại hình kho: kho lạnh, kho ngoại quan, kho khác)
  • Nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu theo từng loại hình kho (kho lạnh, kho ngoại quan, kho khác)
  • Các quy định pháp lý liên quan đến kho ngoại quan
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu vận tải (chia theo loại hình vận tải)
  • Nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu theo từng loại hình vận tải (đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển)
  • Đánh giá triển vọng, thách thức và một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực trong thời gian tới.

CÁC NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO
PHẦN I. TỔNG QUAN 
1. Tổng quan thị trường và doanh nghiệp logistics (kho bãi, vận tải) tại Việt Nam
2. Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi
2.1. Tình hình chung
2.2. Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi theo loại hình kho
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải
3.1. Tình hình chung
3.2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải chia theo các loại hình vận tải
PHẦN II. TRIỂN VỌNG VÀ KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
1. Triển vọng chung và khuyến nghị
2. Về lĩnh vực vận tải và khuyến nghị
2.1. Vận tải đường bộ
2.2. Vận tải đường sắt
2.3. Vận tải hàng không
3. Về lĩnh vực kho bãi và khuyến nghị
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Nhóm 20 doanh nghiệp logistics kho bãi dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình kho)
Bảng 2: Điều kiện kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
Bảng 3: Nhóm 20 doanh nghiệp vận tải dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình vận tải)

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: 10 doanh nghiệp kinh doanh Kho bãi có doanh thuần thu lớn
Biểu đồ 2: Doanh nghiệp kinh doanh Kho ngoại quan có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 3: Doanh nghiệp kinh doanh Kho đông lạnh có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 4: Doanh nghiệp kinh doanh Kho khác có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 5: 10 doanh nghiệp vận tải Hàng hóa có doanh thuần thu lớn
Biểu đồ 6: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường hàng không có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 7: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường thủy nội địa có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 8: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Ven biển và viễn dương có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 9: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường bộ có doanh thu thuần lớn
Biểu đồ 10: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường sắt có doanh thu thuần lớn

Chân dung các chuyên gia tư vấn tại Indochina Post Group:

Chuyên gia Logistics Eric Duong: gần 20 năm làm việc tại các tập đoàn Logistics đa quốc gia như: TNT Expres Worldwide, IndoTrans, Airasia Cargo, Viettel Post, MACS Shipping, Kamigumi Project Cargo, Midea Headoffice, Kangaroo Home Appliance Indonesia, THACO Logistics, GHN Express, Indochina Post Logistics..

Giảng viên Tiếng Anh thương mại quốc tế Edexcel School Ho Chi Minh City 2011

Giảng viên thỉnh giảng Môn Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Đại học Kinh Tế Luật Đại học Quốc gia 2014.

Chuyên gia Tài chính quốc tế Danny Vu: 20 năm làm việc tại các tập đoàn lớn như: Vietnam Airlines, giảm đốc kinh doanh ALS Logistics 2015, giảm đốc Marketing Tập đoàn Kangaroo, giảm đốc Marketing hãng Mỹ phẩm Menard, giám đốc VPS Securities, sáng lập Indochina Post Logistics..

Giảng viên Tài chính Quốc tế đại học Kinh Tế Luật Đại học Quốc gia TP HCM

Indochina Post Logistics Group là nhà cung cấp các dịch vụ Logistics tổng hợp, tư vấn chuyên nghiệp lĩnh vực thương mại quốc tế Xuất Nhập Khẩu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here